Journal of Mood Disorders

Journal of Mood Disorders, 2011 yılından itibaren hakemli olarak yılda 4 sayı yayınlanan ve hızlı yayın politikasını şiar edinmiş bir dergidir. Journal of Mood Disorders’da öncelikle iki uçlu bozukluk, tek uçlu depresyon ve anksiyete bozuklukları alanında deneysel, temel ve klinik bilimlere ait yazılara yer verilir. Journal of Mood Disorders, ulusal ve uluslararası ilgili tüm tıbbi kurum ve kişilere ücretsiz olarak ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.
Dergimizin yer aldığı dizinler;
EBSCO Academic Search Complete, Ebsco TOC Premier , EBSCO Academic Search Elite, EBSCO Academic Search Premier, Academic Keys, Citefactor, ScopeMed, Index Scholar, Index Copernicus, Cabell's Directory, Google Scholar, Ulrich's Database, Open J-Gate, Journalindex.net, Journal TOCs, Proquest Psychology, Proquest Central, Proquest Hospital Collection, Proquest Health and Medical Complete, Proquest Nursing and Allied Health Source, Worldcat, DRJI (Directory of Research Journals Indexing) , Genamics, Researchbib, Hinari, Dergipark, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, Akademik Dizin, ISRA (International Society for Reseach Activity), ASI (Advanced Sciences Index)

Son Sayı Makaleleri